3 av 4 sjekker ikke saltinnholdet i maten

Nordmenn spiser dobbelt s? mye salt som anbefalt. En ny unders?kelse avdekker at 3 av 4 heller ikke sjekker saltinnholdet i maten de spiser. Det kan ha store helsemessige konsekvenser.

I en representativ unders?kelse med 1391 respondenter som er utf?rt blant NorgesGruppens Trumf-kunder, avsl?res nordmenns holdning til salt. 2 av 3 opplyser at de synes det er viktig eller sv?rt viktig ? redusere saltinntaket, men likevel sjekker kun 25 prosent saltinnholdet i maten de spiser. Det til tross for at 3/4 av saltet folk f?r i seg kommer fra industribearbeidede varer og mat p? serveringssteder.
– ? redusere saltinntaket er et av de mest effektive virkemidlene vi kan gj?re for ? bedre folkehelsen. I Danmark har den anerkjente ern?ringsforskeren Ulla Toft beregnet at en reduksjon i saltforbruket med 25 prosent vil kunne spare over 1000 liv i ?ret, sier Aina Marie Lien, ern?ringsfysiolog i NorgesGruppen.
Setter saltkrav til leverand?rene
NorgesGruppen presenterer i dag sin helse- og ern?ringsstrategi p? et helseseminar hvor blant annet helseminister Bent H?ie (H) deltar. Et av m?lene til NorgesGruppen er ? redusere saltmengden i de varegruppene som bidrar med mest salt med 15 prosent innen 2017.
– N?r annenhver kunde handler i en av v?re butikker. Det gir oss stor innflytelse over folks spisevaner. Sammen med b?de leverand?rer og myndigheter ?nsker vi ? sette felles m?l for reduksjon av salt. Vi vil samtidig lage systemer for ? overv?ke utviklingen, forteller Lien videre.
Bedre merking fra desember 2014
Det er grundig dokumentert at h?yt saltinntak gir ?kt risiko for hjerte- og karsykdommer. Dette vet mange forbrukere, men n?r de ikke vet hvor mye salt produktene inneholder, kan man forst? at mange ikke klarer ? redusere saltforbruket sitt. Derfor er det viktig med tydeligere og enklere merking. Dette vil bli forbedret med nye felles merkeregler i EU og Norge. Fra desember 2014 skal mengden salt oppgis, og informasjonen skal bli lettere ? lese.
– I dag er merkingen av salt i maten ikke obligatorisk. Vi er positive til det nye EU-regelverket for merking av salt. Det gj?r det enklere for folk ? sjekke saltinnholdet i maten, forteller Lien.
Om NorgesGruppens helse- og ern?ringsstrategi
Strategien er vedtatt av styret i NorgesGruppen og omfatter alle NorgesGruppens profilhus, egne merkevarer og selskapets innkj?psavdeling. Strategien har tre fokusomr?der med tilh?rende konkrete m?lsetninger frem mot 2017: ?ke salget av frukt/gr?nt, grovt korn og fisk, redusere salt og sukker, og balansere utvalg, egne merkevarer og informasjon
Om salt
I gjennomsnitt spiser nordmenn 10 gram salt daglig. Det er dobbelt s? mye som anbefalt. Over tre fjerdedeler av saltet folk f?r i seg kommer fra industribearbeidede matvarer og mat p? serveringssteder. Verdens Helseorganisasjon mener at kutt i saltforbruket er blant de mest kostnadseffektive helsefremmende tiltakene som kan gj?res.
http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG

Authors

Related posts

Top