Svensk b?rekraftsprosjekt innen tekstilindustrien gj?r at indiske leverand?rer tjener p? vannbesparelser

Svensk b?rekraftsprosjekt innen tekstilindustrien gj?r at indiske leverand?rer tjener p? vannbesparelser. Stockholm og New Delhi (5.februar 2014). Et vannmilj?prosjekt for tekstilleverand?rer i India i regi av Stockholm International Water Institute (SIWI) og de svenske moteselskapene Indiska, KappAhl og Lindex viser hvordan effektiv ressursforvaltning innen tekstilproduksjonen i India kan f?re til betydelige milj?forbedringer og ?konomisk gevinst. I en industri med sm? gevinstmarginer og negativ milj?p?virkning har prosjektet SWAR (Sustainable Water Resourches Management) vist at ?kt ressurseffektivitet i produksjonslinjene for energi, kjemikalier og vann f?rer til betydelig kostnadsbesparelser og redusert milj?p?virkning. I prosjektet omstruktureres produksjonskostnadene s? vannet blir en kostnadsb?rer.
Bare i hovedstadsregionen Delhi gjennomf?rte indiske prosjektpartnere 85 av de tiltakene som ble anbefalt av SWAR. Resultatet var oppsiktsvekkende: 765% avkastning p? investeringene p? ett ?r og i gjennomsnitt 11 dagers resirkuleringstid per prosjekt.
? SWAR har v?rt mye mer effektivt en v?re tidligere ressursforvaltningsprosjekter, siden det faktisk har bidratt til gjennomf?ring av tiltakene og ikke bare resultert i rapporter, sier en av leverand?rene i prosjektet, Mukesh Tomar p? Maya Exports.
I Delhi der vann er mangelvare, reduserte prosjektet vannforbruket med 84,5 millioner liter per ?r (6,6%). Prosjektet reduserte ogs? str?mforbruket 3,4%, drivstofforbruket 4% og forbruket av kjemikalier med 14% hos leverand?rer og underleverand?rer. Dette reduserte de totale produksjonskostnadene med 1,7% p? ett ?r for samtlige 35 enheter. Prosjektet har gitt forbedringer som f.eks. kjemiske fargingsmetoder som ikke trenger ? korrigeres (Right First Time), reduserte driftskostnader, gjenbruk av regnvann, korrekt rensing og resirkulering av avl?psvann, samt mer effektiv oppvarming av produksjonskjeler.
? SWAR har gitt oss viktig kunnskap, og innen prosjektets rammer har vi l?rt oss mer om ressurseffektivisering. Vi har er allerede i gang med ? innf?re flere av de anbefalte forbedringstiltakene i v?re resterende fabrikker, sier en av leverand?rene i prosjektet, Gopal Singh p? Sarqam Exports.
I Jaipur har prosjektet resultert en h?ndbok for b?rekraftig ressursbruk i industrien, i samarbeid med de tradisjonelle tekstiltrykkeriene i Jaipur Industrial Texcraft Park. I tillegg er kapasiteten for milj?vennlig produksjon ?kt.
I Delhi og Jaipur har SWAR utdannet over 60% av alt personale i b?rekraftig bruk av vann, energi og kjemikalier.
Pressekontakter
Rami Abdelrahman, prosjektkoordinator SWAR, Stockholm International Water Institute (SIWI), Tlf +46 720 506033, E-post: [email protected] informasjon
SWAR er et prosjekt med fokus p? b?rekraftig forvaltning av vannressursene innen tekstilindustrien i Delhi og Jaipur. Prosjektet gjennomf?res av Stockholm International Water Institute (SIWI) og det indiske r?dgivningsselskapet cKinetics som har som form?l ? fremme innf?ringen av b?rekraftige l?sninger. Prosjektet finansieres av Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), samt tre svenske moteselskaper og deres leverand?rer og underleverand?rer i Delhi og Jaipur. http://www.siwi.org/project/6814/
Stockholm International Water Institute (SIWI) http://www.siwi.org/
Indiska http://www.indiska.com/
KappAhl http://www.kappahl.com/
Lindex http://www.lindex.com/
Sida http://www.sida.se/
Den indiske tekstilindustrien st?r for 3% av Indias BNP og sysselsetter mer enn 35 millioner mennesker. Industrien er den st?rste enkeltst?ende vannforurenseren i India og har omfattende problemer p? grunn redusert tilgang p? ferskvann. P? World Water Week i Stockholm 2013 opplyste prosjektets partnere at de sammen med sine indiske partnere vil satse enda mer p? ? ?ke prosjektets positive effekter i 2014.

Om KappA
KappAhl, grunnlagt i 1953, er en av Nordens ledende motekjeder med n?rmere 400 butikker i Sverige, Norge, Finland og Polen samt Shop Online. KappAhl tilbyr prisgunstig mote i egen design til alle ? kvinner, menn og barn, med fokus p? kvinnen midt i livet. KappAhl var f?rste motekjede i verden til ? bli milj?sertifisert i 1999. 2012/2013 var omsetningen 4,8 milliarder SEK og antall ansatte ca. 4 500. KappAhl er b?rsnotert p? Nasdaq OMX Stockholm. Mer informasjon p? www.kappahl.com.
hl

Authors

Related posts

Top