Swisslog signerer storkontrakt med TJ Morris i Storbritannia

Swisslog har nylig vunnet et betydningsfullt oppdrag for britiske TJ Morris, og skal levere logistikkl?sningene til et splitter nytt distribusjonssenter. Kontrakten er verdt cirka 40 millioner Britiske Pund, alts? rundt 370 millioner kroner, og Swisslog styrker dermed ytterligere sin posisjon som ledende leverand?r av automatiserte logistikkl?sninger for detaljhandelen.
TJ Morris er eier av billigkjeden Home Bargains, et selskap i enorm vekst. De har i dag 280 butikker
i Storbritannia, og de planlegger ? utvide til hele 700 butikker i l?pet av de neste fem ?rene. I denne sammenheng var det behov for et nytt distribusjonssenter, og til dette vil alts? Swisslog v?re hovedleverand?r og -integrat?r.
Swisslogs Caddypick til Storbritannia for f?rste gang
Leveransen inkluderer palle- og lettgodskraner, banesystemer, software og reoler, og i selve hjertet av l?sningen finner vi Swisslogs halvautomatiserte ordreplukksystem, CaddyPick. Integreringen av CaddyPick vil revolusjonere arbeidsmilj?et hos TJ Morris, ved ? tilby enkle plukkerutiner og en ren og rolig atmosf?re. Arbeidet med integrasjonen skal starte i midten av 2014 og v?re ferdig i 2015.
Overbevisende design
Swisslog samarbeidet tett med TJ Morris om ? utvikle det optimale designet, og er naturligvis sv?rt stolte over seieren. Joe Morris selv, uttaler f?lgende: ?Det var Swisslogs innovative l?sningsdesign som overbeviste oss og ble den avgj?rende faktoren for at vi valgte Swisslog som partner i dette betydningsfulle ekspansjonsprosjektet.?

Kontaktinformasjon:
Caroline Marita Holme
Salg- & Markedskoordinator
Swisslog AS
?stre aker vei 19
NO-0581 Oslo
Direct: +47 22 78 95 02
Mobile: +47 40 92 34 26
Email: [email protected]
Web: www.swisslog.com
Om Swisslog
Swisslog er en inspirerende samarbeidspartner og leverand?r av integrerte
logistikkl?sninger for lager, distribusjonssentraler og sykehus. Den omfattende
tjenesteportef?ljen inneholder alt fra oppbygging av komplekse lagre og
distribusjonssentraler til implementering av Swisslogs egen programvare. I
tillegg har Swisslog interne logistikkl?sninger for sykehus, som for eksempel
programvare og konsulenttjenester innen SCM-omr?det.
Med Swisslogs l?sninger optimaliseres kundenes produksjons-, logistikk- og distribusjonsprosesser for en bedre fleksibilitet, respons og kvalitet, samtidig som logistikkostnadene holdes nede. Med mange ?rs erfaring innen utvikling og realisering av integrerte logistikkl?sninger innehar Swisslog den ekspertisen som kundene i mer enn 50 ?r har satt ? og fortsatt setter – sin lit til.
Hovedkontoret ligger i Buchs/Aarau i Sveits. Swisslog har for ?yeblikket ca. 2000 ansatte i 20 land, og er representert p? det nordiske markedet som en sterk lokal akt?r med ca. 300 ansatte i Sverige, Norge og Danmark. Konsernets moderselskap, Swisslog Holding AG, er listet p? SWX Swiss Exchange (verdipapirnummer 1232462, Telekurs: SLOG, Reuters: SLOG.S). G? gjerne inn p? www.swisslog.com.

Authors
Top