Tag Archives: MSEK

EU gir gr?nt lys for snus

Europaparlamentets avstemning tirsdag om fornyelse av forbudet mot snus i EU resulterte i et fullstendig unntak for Sverige i forhold til EUs regelverk. Det generelle forbudet mot snus i EU ble opprettholdt. Det foresl?tte forbudet mot smakstilsetninger og natriumkarbonat ble…

Utsetter bevillingsordning for tobakkssalg

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet opplyses det om at det i Statsr?d fredag 10.01. ble vedtatt ? utsette ikrafttredelsen av bevillingsordningen for tobakkssalg fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. N? vil departementet vurdere alternativer til bevillingsordningen,…
Top